Royalty-free

Bir şekilde yanıltıcı terim, İngilizce 'telifsiz' teriminin ' lisans ücreti ücretsiz' olarak tercüme edilecek olan kesin olmayan bir çevirisinden kaynaklanmaktadır . Bununla birlikte, 'lisanssız' terimi, medya endüstrisinde uzun süredir yerleşik olduğu için hala kullanılmaktadır. Ücretsiz lisanslar veya kamu malı ile karıştırılmamalıdır .

kullanım süreci vardır .

Ayrıca bakınız

Bireysel kanıt